Visie

Visie

Erik Oussoren werkt als beeldhouwer bij voorkeur met Belgisch hardsteen, marmer of hout, al dan niet in combinatie met staal.
Door middel van basale lijnvoering geeft hij uiting aan zijn eigen beeldvorming over gemoedstoestanden en gelaatsuitdrukkingen in zijn directe omgeving. Veel van zijn werk komt tot stand middels handgereedschap. Bij grotere stukken schuwt hij machinale bewerkingen niet. Met vaak minimale ingrepen, zoals het scheuren en joppen van de steen, probeert hij een maximum aan resultaat te bereiken. Naïviteit en impulsiviteit staan bij hem tijdens het beeldhouwen in een hoog vaandel. Hierdoor probeert hij de benadering van een beeld primair en sober te houden. De techniek
mag in de visie van Erik Oussoren niet de overhand krijgen omdat een beeld dan verliest aan spanning en zeggingskracht.

Visie materialen

Belgisch Hardsteen bied mij de gelegenheid om op eenvoudige wijze in vorm variaties en in kleur schakeringen aan te brengen. Van alle materialen heeft het mijn grootste voorkeur. Marmer drukt voor mij een andere gemoedstoestand uit. Het materiaal is weerbarstiger in bewerking en dit gegeven neem ik mee in het vormgeven van het beeld.  Mijn beelden van hout zijn meer figuratief van aard. Vanwege de duurzaamheid en de kleur gebruik ik meestal Eiken, soms als alternatief Beuken. Als materiaal vraagt het meer geduld en flexibiliteit omdat het voor mij minder voorspelbaar is. Door mijn technische opleidingen is staal mij vertrouwd en bekend. Ik gebruik het niet afzonderlijk om een werk vorm te geven, maar als toevoeging om accenten in beelden aan te brengen.